Асоциация с бранд

Асоциациите с бранда не са ползи, но са образи и символи асоциирани с бранда или ползи от него. Например – символът на Nike, мелодията на Nokia, филмовите звезди с “Lux”, познататa мелодия Ting-ting-ta-ding с Britannia, синият цвят с Pepsi и т.н. Асоциациите не са ‘причина да се купи’, но осигуряват запознаване и различаване, което няма друга алтернатива. Асоциация с бранда е отнасящите се възприети качества на марката към известен субект. Например – Hyatt Hotel се асоциира с лукс и комфорт; BMW се асоциира с изтънченост, удоволствие от шофирането и превъзходно инженерство. Най-популярните асоциации с бранда са със самите собственици на марката, като при – Bill Gates и Microsoft, Reliance и Dhirubhai Ambani.

Асоциацията с бранда е всичко, което се е настанило дълбоко в съзнанието на клиента за самия бранд. Брандът трябва да се асоциира с нещо позитивно (да има добра репутация), за да може самите потребителите да го свързват с нещо позитивно. Асоциациите с бранда водят до качествата на бранда, които изникват в съзнанието на потребителите, когато се говори за него. Асоциaцията е свързана със скритите и категорични значения, които потребителят свързва/асоциира със специфичното име на бранда. Също така асоциацията с бранда може да бъде определена като степента до която даден продукт се разпознава в рамките на самия продукт/услуга клас/категория. Докато се избира име на бранда, от съществено значение е избраното име да подсилва важно качество или да навежда потребителя на полза от бранда, която формира неговото продуктово позициониране. Например – Power book.

Асоциациите с бранда се формират на следните основи:

  • Потребителите контактуват с фирмата и нейните служители;
  • Реклами;
  • Писмена или устна гласност;
  • Цена на която брандът е продаден;
  • Асоциация с известни личности;
  • Качество на продукта;
  • Продукти и схеми предлагани от конкуренцията;
  • Продуктова класа/категория към която брандът принадлежи;
  • Показване мястото на покупката;

Позитивни асоциации с бранда се развиват ако продуктът, който марката описва

е траен, продаваем и желан. Потребителите трябва да бъдат убеждавани, че брандът притежава особености и качества, които удовлетворяват техните нужди. Това ще доведе до позитивно впечатление у потребителите за продукта. Позитивната асоциация с бранда помага на фирмата да повиши реномето си и да възпрепятства настъпването на конкуренцията на пазара.

Ползвайте услугите ни за бранд мениджмънт.

© 2023. All rights reserved. ExtreneSEO.