Брандът – сам ли се заражда или някой го създава?

Как се появява брандът – някой го създава или той съвсем естествено се поражда от само себе си в някакъв момент? Това, честно казано, е труден въпрос, на който не може да се отговори еднозначно. Една от основните характеристики на успешния бранд е, че издържа на времето. Точно това тестване във времето и от потребителите се явява и факторът за успешност на един бранд.

Само си помислете за всички онези брандове, които не просто превърнаха своята ниша в култ, но и промениха нашите културни традиции, та дори и начина ни на живот. Това са марки като Marlboro, Harley Davidson, Apple, Mont Blanc и всички те станаха част от човешката психика, от неговото ежедневие. Така например, статусът ви в обществото може да се определи само ако карате кола от компания с успешен бранд или ако купувате стоки на такава компания.

Попитайте притежателите на тези брандове дали изобщо някога са си мислили как ще изградят един такъв успешен бранд и как ще го развият с времето. Изобщо те очаквали ли са да постигнат всичко, което са постигнали до ден днешен? Истината е, че целта на тези компании първоначално е била просто да създават успешни продукти, да развиват своите бранд линии. Но за да заздравят връзката си с клиентите и да направят от тях една лоялна клиентела, те са правили всичко възможно, за да увеличат стойността на своя бранд. В крайна сметка, в един момент оценяването на техния бранд е ставало с оценяване на техните клиенти, на продуктите им, та дори и на промоциите, които правят. И по този начин брандът става все по-важна част от тяхната бизнес стратегия. Точно в това се крие силата на бранда и неговата репутация, това е връзката му с крайния потребител. И само когато бизнес организациите осъзнаят тази зависимост, те ще успеят да направят своя бранд успешен, т.е. рекламната им кампания ще заработи. А с увеличаването броят на клиентите, повярвали в бранда, шансът компанията да се превърне в култ в обществото става все по-голям.

Когато брандът се превърне в култ, вие ще видите как цялата ви компания работи за утвърждаването на бранда. В тази връзка и основните инвестиции отново са насочени към него, към бранда – те са един вид обещание за още по-силно развитие на бранда и на продуктите, които седят зад него. Говорихме за скъпи превозни средства. Ето го и Harley Davidson – той като бранд обещава ценности като свобода на духа, приключения, с което се затвърждава култът към приключение и свободата да бъдеш на пътя. Точно заради това и всеки мотор на Harley Davidson е възприеман по-различно от останалите, свързва се със свободата.

© 2023. All rights reserved. ExtreneSEO.