Защо брандовете ползват продуктови разширения?

С промяната на бизнес средата се променя и профилът на една компания. Използването на нови технологии и глобализацията направиха сериозни модификации в бизнеса. Маркетингът – той също не е това, което беше преди. Дигиталният маркетинг взе преимущество над конвенционалният маркетинг, като те в момента са две напълно различни неща.

Гледайки на един стандартен профил на продуктов мениджър, ще видим, че за последните години, той също, претърпя няколко значителни промени. Днешните продуктови мениджъри не просто планират промотирането на продукта и неговите прилежащи маркетингови стратегии, но и стават ключови фигури в утвърждаването на самия бранд. Всъщност, те са отговорни и за продажбите, за просперитета на компанията, за нейното разширение и за покачването на акциите й. Така, един силен бранд може да има отделни продуктови мениджъри, които да се грижат само за неговото географско разширение в дадени страни и региони. С представянето на интернационалния бранд на няколко пазара се поражда и нуждата от местни фактори и подходи, които да се внедрят в бранда и в брандирането като процес по неговото утвърждаване; трябва да се следват и правилата за изграждане на дългосрочна репутация. В тази връзка, вече е наложително да има отдели по продуктов мениджмънт, които да работят на микро, респективно на макро ниво.

Обърнете внимание на щандовете в супермаркета следващия път, когато пазарувате, и ще видите, че един бранд може да присъства в отделни сектори – козметика, напитки, храни – като тук разликите в отделните продукти на дадена категория ще са доста малки. Разбира се, става въпрос за продуктовите разширения, които напоследък станаха доста популярни сред продуктовите мениджъри като похват за повишаване стойността на бранда. Най-добрият пример в тази насока е Кока-колата. Вижте щанда, на който тя е поставена, и ще видите няколко различни бутилки, но с много малки разлики една от друга. В тази връзка, продуктовите разширения днес са нещо напълно естествено. Въпросът е друг: те ефективни ли са и по-конкретно, те задължителни ли са за развитието на бранда?

На пазара, където конкуренцията винаги е жестока сред отделните брандове, продуктовите мениджъри са винаги под силен натиск и то от различни страни. Преди всичко, за развитието или утвърждаването на един бранд на пазара, средствата и ресурсите трябва да са постоянни и бързо разрастващи се от гледна точка на стойността, която му носят. Освен това, мениджърите вече очакват и други успехи – като покачване на акциите на компанията, пазарния й дял и т.н. Продуктовите мениджъри, следователно, са повече от задължени да пробват продуктовите разширения, за да постигнат търсената крайна печалба и диферинциация на продуктите им от останалите такива на пазара. Понякога, продуктовите разширения са наложащи за вземане на превес в дадена ниша, където те не са добре свързани със своя бранд майка, но пък разширенията помагат за увеличаване на пазарния дял.

Продуктовите разширения се смятат и за най-естественият метод за разширение на бранда. Когато компаниите похарчат прекалено много средства за производство и внедряване на нови технологии с цел пускане на бранд майка, те не биха искали да пропуснат и най-малката възможност да се възползват от създалите се потенциални опции за покачване на приходите и възвращаемост на вложените инвестиции.

Следващият логичен въпрос, който трябва да си зададем, е дали тези продуктови разширения са полезни и препоръчителни за бранда. Какъв точно е ефектът им върху бранда майка? Трудно е да се определят евентуални бъдещи резултати, след като разширенията се смесят с основния продукт на пазара.

© 2023. All rights reserved. ExtreneSEO.