Идентичността на бранд срещу имиджът на бранд

Идентичност на Бранд Имидж на Бранд
1 Идентичността на бранда се развива от източника или от компанията. Имиджът на бранда се възприема от получателя или потребителя.
2 Съобщението за бранда е обвързано от гледна точка на идентичността на бранда Съобщението за бранда е развързано от потребителя във формата на имидж на бранда.
3 Основното значение на идентичността на бранда е ‘кой всъщност си ти?’ Основното значение на имиджа на бранда е ‘как пазарът те възприема?’
4 Нейната природа е, че е веществено ориентирана или стратегическа Неговата същност е, че е ориентиран към външността или тактически.
5 Идентичността на бранда символизира реалността на фирмата. Имиджът на бранда символизира възприятието на потребителите.
6 Идентичността на бранда представя ‘твоето желание’ Образът на бранда представя ‘гледната точка на другите’.
7 Тя е трайна. Той е повърхностен.
8 Идентичността гледа напред. Имиджът гледа назад.
9 Идентичността е активна. Имиджът е пасивен.
10 Означава ‘къде искаш да бъдеш’. Означава ‘какво имаш’.
11 Тя е тоталното обещание, което компанията отправя към потребителите. Той е тоталното възприятие на потребителите за бранда.

Фокусирайте се върху оформянето на идентичността на бранда, имиджът на бранда ще го последва.

ExtremSEOАдрес
бул. Ал. Малинов 33, партер
Нашата локацияКъде да ни намерите?
Последвайте ниSocial links
ExtremeSEOАдрес:
бул. Ал. Малинов 33, партер
Нашата локацияКъде да ди намерите?
Последвайте ниSocial links
.