Идентичността на бранд срещу имиджът на бранд

Идентичност на Бранд Имидж на Бранд
1 Идентичността на бранда се развива от източника или от компанията. Имиджът на бранда се възприема от получателя или потребителя.
2 Съобщението за бранда е обвързано от гледна точка на идентичността на бранда Съобщението за бранда е развързано от потребителя във формата на имидж на бранда.
3 Основното значение на идентичността на бранда е ‘кой всъщност си ти?’ Основното значение на имиджа на бранда е ‘как пазарът те възприема?’
4 Нейната природа е, че е веществено ориентирана или стратегическа Неговата същност е, че е ориентиран към външността или тактически.
5 Идентичността на бранда символизира реалността на фирмата. Имиджът на бранда символизира възприятието на потребителите.
6 Идентичността на бранда представя ‘твоето желание’ Образът на бранда представя ‘гледната точка на другите’.
7 Тя е трайна. Той е повърхностен.
8 Идентичността гледа напред. Имиджът гледа назад.
9 Идентичността е активна. Имиджът е пасивен.
10 Означава ‘къде искаш да бъдеш’. Означава ‘какво имаш’.
11 Тя е тоталното обещание, което компанията отправя към потребителите. Той е тоталното възприятие на потребителите за бранда.

Фокусирайте се върху оформянето на идентичността на бранда, имиджът на бранда ще го последва.

© 2023. All rights reserved. ExtreneSEO.