Идентичност на бранд – определение и концепция

Идентичността на бранда произхожда от организацията, тоест компанията е отговорна за създаването на отличителен продукт с уникални характеристики.

По този начин компанията търси да се самоопредели. Тя представя как организацията иска да бъде възприемана на пазара. Компанията предава своята идентичност на потребителите чрез своята брандинг и маркетингова стратегия. Брандът е уникален заради своята идентичност. Идентичността на бранда включва следните елементи: визия за бранда, култура на бранда, позициониране, индивидуалност, взаимоотношения и презентации.

Идентификацията на бранда е сбор от мисловни и функционални асоциации с марката.

Асоциациите не са ‘причини да се купи’, но осигуряват разпознаване и различаване, което не е толкова лесно да се добие. Такива асоциации може да са означителна мелодия (например – Britannia “ting-ting-ta-ding”), цвят запазена марка (например – синият цвят за Pepsi), лого (например – Nike), лозунг (например – лозунгът на Apple “Мисли различно”), и т.н.

Идентичността на бранда е цялостното предложение/обещание, което компанията отправя към потребителите. Брандът може да бъде разпознат като продукт, индивидуалност, куп от ценности и място, което заема в съзнанието на потребителя. Идентичността на бранда е всичко това, с което фирмата желае брандът й да бъде свързван. Това е особеност свързана със специфична компания, продукт, услуга или личност. Това е начин на външно изразяване на бранда към света.

Идентичността на бранда е забележимият елемент на бранда (например – цветът запазена марка, лого, име, символ), който установява и различава бранда в съзнанието на целевата аудитория. То е от решаващо значение за израстването на бранда на вашата компания.

Идентичността на бранда е общото на всичко това, което вие (цялата организация) правите – бранд мениджмънт. Това е мисията, персоналността, обещанието към потребителите и преимуществото пред конкуренцията. Тя включва мисленето, чувствата и очакванията на таргетирания пазар/потребители. Тя е средство за установяване и разграничаване на една търговска организация от друга. Компания имаща уникална идентичност на бранда е подобрила усещането за своя бранд, притежава мотивиран екип от служители, които се чувстват горди да работят в добре брандирана организация, активни купувачи и корпоративен стил. Идентичността на бранда води до лоялност към него, предпочитания към бранда, висока степен на доверие, добра цена и добра финансова възвръщаемост. Тя помага на фирмата да покаже на клиентите и на пазара какъв тип организация е. Тя потвърждава още веднъж на вашите клиенти, че вие сте този за когото се представяте. Тя установява моментална връзка между фирмата и клиентите. Идентичността на бранда трябва да бъде устойчива. Това е жизненоважно, така че потребителите мигновено да се съотнасят с вашия продукт/услуга; важно е и за самата репутация на компанията в дългосрочен план.

Идентичността на бранда трябва да бъде футуристична, тоест тя трябва да разкрие асоциациите, които са водели към бранда. Тя трябва да отразява трайните качества на един бранд. Идентичността на бранда е основно средство за разпознаване от потребителите и представлява разграничение на бранда от неговите конкуренти.

© 2023. All rights reserved. ExtreneSEO.