Източници на идентичност на бранда

1.Символи – Символите помагат на потребителите да запомнят продуктите и услугите на организацията. Те ни помагат да съпоставим положителни качества, които ни приближават и го правят удобно за нас, да поръчаме тези продукти и услуги.

Символите подчертават нашите очаквания за бранда и оформят корпоративни образи.

Символите се превръщат в ключов компонент в стойността на бранда и помагат да се различават характеристиките на бранда. Символите са по-лесни за запомняне отколкото името на бранда или визуалните образи. Те могат да бъдат като лого, хора, геометрични форми, анимационни образи, всичко. Например: Marlboro има своя известен каубой, Pillsbury има своя Попин Фреш пехотинец, Duracell своя заек, Mc Donald има Роналд, Fed Ex има стрела, познатият на всички символ на Nike. Всички тези символи ни помагат да си спомним, че брандовете се свързват с тях.

Символите на бранда са силни средства за привличане на внимание и подсилване на индивидуалността на бранда, което кара потребителите да ги харесват. Възможно е да се разбере силната връзка между символа и бранда, когато символът е отразяващ/представителен за бранда. Например символът на LG символизира света, бъдещето, младостта, човечеството и технологията, Също така представлява опитите на LG да поддържа близки взаимоотношения с техните клиенти.

2. Лого – Логото е уникална графика или символ, представляващо компанията, продукта, услугата или друга същност. То представя организацията много добре и държи потребителите добре информирани относно компанията. Благодарение на логото, потребителите формират образ в съзнанието си за продукта/услугата. Трите ивици на Адидас са известен бранд идентифициран с корпоративното лого.

Характеристики на добро лого са:

  1. Трябва да е опростено.
  2. Да бъде отличително/уникално. То трябва да се разгранича.
  3. Трябва да бъде функционално, за да може да се използва широко.
  4. Трябва да бъде ефективно, тоест, трябва да има влияние върху целевата аудиторията.
  5. Трябва да е запомнящо се.
  6. Трябва лесно да се разпознава в пълни цветове, в ограничена цветова гама или в черно и бяло.
  7. Трябва да бъде перфектно отражение/представяне на организацията.
  8. Трябва лесно да се съпоставя от потребителите и трябва да развива доверие на потребителите към организацията.
  9. Не трябва да губи своя интегритет когато се прехвърля върху фабричен или друг материал.
  10. Трябва да изобразява ценностите на компанията, нейната мисия и цели.

Елементите на логото са:

  • Логотип – Може да е просто или разширено име. Примери за логотип включващи само са име са Kellogg’s, Hyatt, и т.н.
  • Образ – Това е име или визуален символ, който съобщава търговската позиция. Например LIC ’hands’, UTI ’kalash’.
  • Слоган – Той е най-лесният начин да се предаде съобщението от компанията до потребителите. Например- Nike’s slogan “Just Do It”.

3. Търговска марка – Търговската марка е уникален символ, дизайн или всяка форма на идентификация, която помага на хората да разпознават бранда. Известният бранд има популярна търговска марка и това помага на хората да купуват качествени продукти. Репутацията на търговеца/производителя на продукта също се подобрява чрез използването на търговска марка. Търговската марка изцяло показва търговското начало на продукта/услугата. Търговската марка допринася за стойностното оформяне на бранда и на неговата репутация впоследствие. Търговската марка трябва да е оригинална. Тя се избира чрез следните символи:

™ (означава нерегистрирана търговска марка, т.е. марка се използвана за промоция или маркови стоки);
SM (означава нерегистрирана марка за услуги)
® (означава регистрирана търговска марка).

Регистрацията на търговската марка е от съществено значение в някои страни, за да се придобият изключителни права върху нея. Без адекватна защита на търговската марка, имената на брандовете могат напълно легално да бъдат обявени за общи. Общите имена никога не са защитени, както показват случаите с вазелин, ескалатор и термос.

Няколко насоки за защита на търговската марка както следва:

Направете регистрация на търговската маркa (истинското начало на бранд мениджмънт процес)

 • Никога не използвайте търговската марка като съществително или глагол, а винаги като прилагателно.
 • Използвайте правилен правопис за търговска марка.
 • Атакувайте всяко неправилно използване на търговската марка, особено от конкуренцията на пазара.
 • Направете първата буква от търговската марка да бъде главна. Ако търговската марка попадне в обмен, направете сигурно, че тя ще се открои.

© 2023. All rights reserved. ExtreneSEO.