Име на бранд

Името на бранда е един от елементите на бранда, който помагат на потребителите да разпознават и различават един продукт от друг. То трябва да бъде избирано много внимателно, за да улови ключовата тема на продукта по най-ефективен и пестелив начин. То може да бъде забелязано лесно и неговото значение може да бъде запаметено и задействано мигновено от ума. Изборът на име на бранд изисква старателно проучване. Имената на брандовете не е задължително да се асоциират с продукта. Например, името на бранда може да бъде базирано на страна (Air India, British Airways), животни или птици (Dove soap, Puma), хора (Louise Phillips, Allen Solly). В други случаи, името на компанията може да бъде използвано за всички продукти(General Electric, LG).

Характеристики на подходящо име на бранд

Подходящо име на бранд трябва да притежава следните характеристики:

 1. Трябва да бъде уникално/отличително (например Kodak, Mustang).
 2. Трябва да бъде обширно (обхватно).
 3. Трябва лесно да се произнася, разпознава и запомня (например Tide).
 4. Трябва да дава представа за качествата на продукта и ползите от него (например Swift, Quickfix, Lipguard).
 5. Трябва лесно да се приспособява към чужди езици.
 6. Трябва да бъде в състояние на правна защита и регистрация
 7. Трябва да издава категорията на продукта/услугата (например Newsweek).
 8. Трябва да показва конкретни качества (например Firebird).
 9. Не трябва да обрисува лоши/погрешни значения в други категории и езици.. (Например NOVA е лош избор за име на кола, която да се продава в испаноговорящи страни, защото на испански думата значи ‘не върви’).

Процес на подбор на популярно и успешно име на бранд (силна част от бранд мениджмънт стратегията)

 1. Определете целите на брандирането на базата на шест критерия – описателен, внушаващ, събирателен, класически, произволен и чудноват. От съществено значение е да се разбере ролята на бранда в рамките на корпоративната брандинг стратегия и отношението на бранда към други марки и продукти. От важно значение също е, да се разбере ролята на бранда вплетена в цялата маркетинг програма, както детайлно да се разглежда описанието на пазарната ниша.
 2. Генериране на няколко имена като възможности – може да се използва всеки потенциален източник за избор на име; организация, ръководство и служители, настоящи или бивши клиенти, агенции и професионални консултанти.
 3. Пресяване на имена на базата на маркетингови съображения и целите на брандирането, така че да може да се изведе по синхронизиран списък – името на бранда не трябва да има допълнително второстепенно значение, трябва лесно да се произнася, трябва да отговаря на нормативните изисквания и т.н.
 4. Събиране на по-обширни подробности за всяко име достигнало финалната фаза – Трябва да се направи обхватно международно правно търсене. Като тези проучвания понякога се правят на последователна основа, заради допълнителните разходи.
 5. Провеждане на проучвания сред потребителите – потребителското изследване често се прави, за да се потвърдят очакванията на мениджмънта, както за лесното запомняне, така и за смислеността на бранд името. Характеристиките на продукта, цена и промоция могат да бъдат показани на потребителите, за да могат те да разберат целта на бранд името и начина по който то ще бъде използвано. На потребителите могат да се покажат актуални 3D опаковки, както анимирани реклами или табели. Няколко проби от потребителите трябва да бъдат изследвани в зависимост от участващата пазарна ниша.
 6. Въз основа на предприетите стъпки, управлението може да финализира процеса по избиране на името на бранда, което максимизира брандинг и маркетинг целите на организацията и след това официално да регистрира името на бранда.

© 2023. All rights reserved. ExtreneSEO.