Какво е индивидуалност на бранд?

Индивидуалността на бранда е, по който брандът говори и се държи. Това означава приписване на човешки личностни черти/характеристики на бранда, така че да започне да се различава. Тези характеристики означават поведението на бранда чрез две индивидуалности които го представляват; това на служителите, както и чрез реклама, опаковки, и т.н. Когато имиджът на бранда и идентичността на бранда се изразяват като човешки черти, това се нарича индивидуалност на бранд. Например – Брандът Allen Solley изразява личността и кара лицето, което го носи, да се открои от тълпата. Infosys представлява уникалност, стойност и интелектуализъм.

Индивидуалността на бранда не е нищо друго освен персонификацията на бранда. Брандът е изразен или като личност, която въплъщава тези личностни черти (Например – Shahrukh Khan и Airtel, John Abraham и Castrol) или отделни личностни черти (Например – Dove като честна, женствена и оптимистична; Hewlett Packard бранда представя постижение, компетентност, влияние). Индивидуалността на бранда е резултат от целия опит на потребителя с бранда. Тя е уникална и дълговечна.

Индивидуалността на бранда трябва да бъде различавана от имиджа на бранда, в смисъл, докато имиджът на марката обозначава материалните (физически и функционални) ползи и качества на една марка, индивидуалността на бранда показва емоционалните асоциации свързани с него. Ако имиджът на марката е цялостен бранд според мнението на потребителите, индивидуалността на бранда е само аспект от цялостния бранд, която генерира своя емоционален характер и асоциации в ума на потребителя.

Индивидуалността на бранда развива стойността на бранда. Тя установява поведението на бранда. Тя има ключов принос за облика на всяко съобщение или маркетингова дейност свързани с бранда. Тя помага за получаването на задълбочено познание на чувствата на клиентите относно бранда. Индивидуалността на бранда служи за разграничител между различни марки, когато имат прилики в много техни качества. Например – Sony срещу Panasonic. Индивидуалността на бранда се използва да се направи уживена стратегия на марката, тоест да се приложи стратегията на бранда. Индивидуалността на бранда показва вида на връзката, която клиентът има с бранда. Тя е средство, чрез което даден потребител комуникира собствената си идентичност; средство за добър PR също.

Индивидуалността на бранда и знаменитостта би трябвало да се допълват взаимно при добре провеждан бранд мениджмънт на марка. Надеждната знаменитост гарантира незабавно осведомяване, приемливост и оптимизъм към бранда. Това ще окаже влияние върху решението за покупка на потребителите, а също ще създаде лоялност към бранда. Например – Боливуд актрисата Priyanka Chopra е посланик на бранда за международната линия за високоценените ризи J.Hampstead.

Индивидуалността на бранда, не само че включва личностни качества/характеристики, но също така демографски признаци като възраст, пол, класа или психографски особености. Личностните черти са това, за което брандът съществува.

© 2023. All rights reserved. ExtreneSEO.