Как да превърнем продукта в бранд?

Създаването на марка изисква качествени усилия и непрекъсната връзка с клиентите

Независимо колко добра и качествена стока предлагате, иновациите и технологията, която прилагате, добрият мениджмънт, изискванията – всичко изглежда завършено според правилата, но вашият конкурент ви изпреварва на пазара. В такъв момент, несъмнено пред вас като фирма, предприятие, което предлага продукт или услуга, изниква въпросът зададен в заглавието.

Не сте единствени – отговорът на въпроса постоянно се търси от различните видове бизнеси свързани с бързооборотните стоки, а с развитието на маркетинга в условията на съвременния бизнес и PR услугите – всеки има своя шанс да развие своя продукт като успешен бранд, разпознаваема марка.

Преди да се свържете със специалистите по темата, трябва да се запознаете с идеята, че брандът представлява положителната нагласа на потребителите към вашия продукт или услуга. Тази нагласа може да се създаде като в съзнанието на клиента трайно се настани едно от предимствата, отличителната черта на вашата марка. Като антитеза на спомената идея се явяват популярните заблуди в съзнанието на производителите. Трябва да стане ясно, че:

– Брандът не е самия продукт.

– Брандът не е визията на продукта.

– Брандът не е реклама.

За осъществяване на продукта като бранд си има цяла една философия наречена – брандинг. Създателите на теорията за позиционирането на марките Ал и

Лаура Рийс казват: „Една успешна брандинг програма се базира на представата за неповторимост. Тя създава в съзнанието на клиента усещането, че на пазара няма друг продукт като вашия“.

Консултантската агенция или всеки друг професионалист по темата когото сте избрали, ще направи брандинг стратегията и ще я приведе в ход, чрез следните стъпки:

  • Определяне за кого е предназначен продуктът
  • Фокусиране върху едно от предимствата, които клиентът да разпознава, когато чуе или види вашия бранд
  • Посочване на конкретни стъпки за комуникация с клиента. Привеждане на въпрос – защо той да избере, точно вашия продукт.
  • Оформяне на съдържание чрез текстова ( име, слоган), визуална (дизайн, опаковка, отличителни белези, лого, символи) и емоционална (зависимост на клиента към марката, на асоциативен принцип) концепция.

Следва тест период на всяка една от определените стъпки, за да се определи степента на ефективност на самата стратегия. Изводите и завършването на преходните стъпки са последвани от съществената част по успешното популяризиране на бранда на пазара. Тя се случва чрез изключително прецизна комуникационна програма, която включва всички възможни канали за популяризация, за да може продуктът да се представи на пазара и пред своите целеви потребители. Целта е ясна – продуктът да се превърне в познат и уважаван, и трайно да заеме място в съзнанието на потребителите. Точно в такъв момент, можем да кажем, че продуктът се е превърнал в бранд.

Добър пример за успешна брандинг стратегия е марката „Хиполенд”, чиято програма насочена към качественото обслужване на клиентите; поддържането на комуникация с потенциалните потребители; умелото използване на национални и регионални медии, и подходящото послание и кауза, изведоха хипермаркетите до върха в бизнеса с детски продукти.

Разбира се изграждането и позиционирането на бранда е само половината работа, оттук насетне той изисква правилно управление + управление на репутацията. Налага се поддържането на високо качество; разработването на дистрибуционни канали; предлагане търговски промоции, рекламна активност и т.н. Доброто управление на бранда ще ви донесе лоялни клиенти, които не само ще разпознават продукта, но и чрез новите възможности на социалните медии те ще говорят за него и ще разпространяват мнението си. Колко по-добре е разработен и управляван вашия бранд, толкова повече ще се увеличат финансовите резултати на вашата фирма, а и ще има възвръщаемост на инвестицията.

© 2023. All rights reserved. ExtreneSEO.