Как работят брандовете?

Всеки, който тепърва навлиза в света на маркетинга, сигурно си е задавал въпроса дали брандът е резултат от успешна рекламна кампания или от неговия успех се отключват механизмите на самата реклама и нейната индивидуална вътрешна стратегия. Ще успеете да си отговорите на този въпрос само когато достигнете сами до извода, че самият бранд не е просто марката, която стои зад една стока, той е нещо повече от цената на тази стока, посланието, което достига до крайния потребител.

Изхождайки от тенденцията на един успешен бранд да се превърне в култ, става ясно, че брандът наистина изиграва много по-съществена роля не само в икономиката, но и в обществото като цяло. Осъзнавайки силата на бранда и влиянието му върху обществото и потребителя, организациите разбират, че за да имат добра репутация, те трябва да имат добър бранд. Затова и много успешни брандове застават зад социални каузи, те показват, че са социално ангажирани, защото рано или късно и те ще се превърнат в култ, в част от новия социално-културен ред. Затова и напоследък е толкова популярно за брандовете да промотират спортни състезания и клубове, музикални събития и културни мероприятия, а дори и да стигат до благотворителна дейност. Между другото, партньорството между спорта и бранда винаги е постигало големи успехи. Подкрепяйки спортистите и спорта изобщо, Nike и Reebok постигнаха изключителен прогрес в своята ниша.

Когато анализирате бранда и неговите връзки с такъв тип дейности, ще разберете, че брандът не е просто лого или имидж. Да, визуалните му изражения са първата крачка към постигане на трайна връзка с потребителя, защото те влияят върху възприятията (и то първичните), но брандовете са далеч повече от това.

Ако задълбаете своите проучвания в сферата на брандинга, ще разберете, че брандът има своя собствена личност, личен живот. Тоест той е това, което носи като послание чрез логото и продукта си, кампаниите и промоциите си. Но те са не по-малко свързани с имиджа на компанията, с популярността й. Затова и е толкова важно един продукт да бъде индивидуализиран, да има своята идентичност. Ако на един бранд това му липсва, той винаги може да разреши проблема си с приемането на кауза, с подкрепата към даден спорт или спортен състезател.

Така брандовете влизат в пряка комуникация с най-различни хора и части от обществото и живота ни. За да разберете правилно бранда, трябва да разберете правилно следното: брандът действа първосигнално по визуален път, но в последствие той прокарва редица други послания, развива се един вид като личност. Точно в това се крие и силата на бранда – той остава в съзнанието на хората поради своята широка многопластовост, а така той и достига до вече хора, т.е. потребители.

Когато навлезете още по-надълбоко в дебрите на брандинга, ще осъзнаете, че съществуват определени стратегии за бранд, подходящи за определени цели. Всъщност, това ще е вашата първа крачка към осъзнаването ан истинската същност и сила, стоящи зад бранда.

© 2023. All rights reserved. ExtreneSEO.