Качества на бранда

Качествата на бранда описват бранд характеристиките на компанията. Те обозначават основния характер на бранда. Качествата на бранда са пакет от функции, които подчертават физическите и персонални аспекти на марката. Те се развиват чрез образи, действия или предположения. Те помагат в създаването на идентичността на бранда.

Силен бранд трябва да притежава следните характеристики:

  1. Уместност – един силен бранд трябва да е релевантен. Той трябва да отговаря на очакванията на хората и на начина по-който те го искат. Добрата работа изисква да бъде направена, така че да убеди потребителите да купуват продукта; иначе дори продуктът да е уникален, хората няма да го купуват.
  2. Последователност – последователен бранд означава това зад което марката стои и изгражда доверието на клиентите в бранда. Последователен бранд е когато съобщенията на компанията не се отклоняват от това което всъщност е самия бранд.
  3. Правилно позициониране – силният бранд трябва да бъде позициониран така, че да намира място в съзнанието на целевата аудитория и те да го предпочитат пред други марки.
  4. Устойчивост – силният бранд прави бизнеса конкурентен. Устойчив бранд води една организация към иновации и успех. Пример за устойчив бранд е Marks and Spencers.
  5. Правдоподобност – една силна марка трябва да прави това, което обещава. Начинът, по който извеждате вашия бранд пред аудиторията/потребителите трябва да бъде реалистичен. Той не трябва да се проваля в доставянето на това, което обещава. Не преувеличавайте, тъй като клиентите искат да вярват в обещанията, които отправяте към тях.
  6. Вдъхновяващ – силният бранд трябва да въздигне/вдъхнови категорията, в която е известен. Например – Nike превъзхожда Jersey Polo Shirt.
  7. Уникалност – силният бранд е различен и уникален. Трябва да ви отличава от останалите конкуренти на пазара.
  8. Привлекателен – силната марка трябва да бъде привлекателна. Клиентите трябва да бъдат привлечени от обещанието, което правите да и от стойността, която предоставяте.

Да, това всичко се случва при правилно провеждан бранд мениджмънт в една фирма или организация. Важно е и управлението на онлайн репутация, нещо с една идея, по-различно.

© 2023. All rights reserved. ExtreneSEO.