Ко-брандиране – значение, видове, предимства и недостатъци

Що е то ко-брандиране?

Ко-брандиране е свързването на два или повече бранда с цел създаване на нов, общ продукт. Заедно, отделните брандове могат по-лесно да постигнат целите си. В същото време, освен връзката между отделните брандове, синхронизация трябва да има и между всеки един от тях и новия продукт. Ето пример за ко-брандиране: Citibank се свърза с бранда на MTV, за да пуснат ко-брандирана (обща) дебитна карта. Тази карта носи едно основно предимство на потребителите: да се ползват с намаления като членове на MTV Citibank клуба.

Видове ко-брандиране: най-общо те са два:

  1. Съставно ко-брандиране, което внедрява вече успешен бранд в продукцията на друг такъв успешен бранд. Това налага и създаването на генерално разпределение на крайната стойност на общия бранд, както и на разпределянето на разходите за съставните части на този краен бранд, материалите и ресурсите за създаване на новия продукт. Съставният бранд (един от свързващите се няколко такива) е подчинен на основния бранд. Така например, от Dell се ко-брандираха с процесорите на Intel. Често, основните съставни брандове са най-големите доставчици или клиенти на основния бранд. В същото време, съставният бранд трябва да е уникален, единствен по рода си – т.е. или да се ползва със защитата на своето патентно право, или да бъде лидер в нишата си. Съставното ко-брандиране води до доста по-качествена продукция, възможност за по-атрактивно промотиране, по-голям достъп до разнообразни канали за разпространение и най-вече, до повече приходи. Наред с това, всеки един съставен бранд получава и шанса да се радва на добри, трайни и продължителни, постоянни отношения с клиентите си; на добра репутация. Производителят бранд се ползва от предимствата на своя търговец, когато се ко-брандират.

  2. Смесено ко-брандиране отнасяме към процеса по свързване на два успешни бранда за създаване на общ продукт, който не би могъл да се създаде в случай на каквото и да е друго партньорство или брандиране. Успехът на това ко-брандиране зависи най-вече от взаимодействието на двата бранда, начините, по които отделно или заедно те се оценяват от потребителите.

Предимства и недостатъци на ко-брандирането

Ко-брандирането има редица предимства, сред които попадат и споделяне на риска, генериране на повече общи печалби, подсилване на продажбите, увеличаване на потребителското доверие (включително и към конкретния продукт). Но не можем да отречем, че ко-брандирането си има и своите ограничения. Така например, то може да пропадне, ако двата бранда идват от съвсем различни пазари, а продуктите им са нищо общо. Провал би могъл да настъпи и ако двата бранда имат различни ценности и виждания за общия си проект. Ко-брандирането дори е способно да разруши едно дългогодишно партньорство. Не е приятно и в случаите, когато клиентът започне да свързва провала на общия продукт с индивидуалните качества на един съставен бранд.

© 2023. All rights reserved. ExtreneSEO.