Лоялност към бранда

Лоялността към бранда е сценарии, в който потребителят се страхува да купи и консумира продукт на друг бранд, в който той няма доверие. Тя се измерва с методи като писмена или устна гласност, повтарящи се продажби, ценова чувствителност, обвързаност, доверие в бранда, удовлетвореност на клиента и т.н. Лоялността към бранда е степента до която потребителят купува постоянно същия бранд в продуктовата му категория. Консуматорите остават лоялни към специфичния бранд докато той е в обръщение. Те не купуват от други снабдители в тази продуктова категория. Лоялността към бранда съществува когaто потребителят чувства, че брандът се състои от точните продукти на подходящата цена. Дори и други брандове да са налични на по-ниска цена или по-добро качество, лоялният клиент на бранда ще остане с него.

Лоялните клиенти на бранда са основата на едно предприятие. Повишените нива на лоялност водят до помалко разходи за маркетинг, защото лоялните потребители сами промотират бранда по позитивен начин. Също така, лоялността действа като средство за стартиране и въвеждане на повече продукти, които са насочени към едни и същи клиенти, но с по-малко разходи. Тя също възпира нови играчи на този пазар. Лоялността към бранда е ключов компонент за стойността на бранда.

Лоялността към бранда може да бъде развита чрез различни способи (като бранд мениджмънт), като: бързо обслужване, сигурни качествени продукти, постоянно усъвършенстване, широка дистрибуционна мрежа и т.н. Когато консуматорите са лоялни към бранда те обичат ‘вас’ защото сте ‘вие’ и за минута не биха определили друг бранд като ваш заместител. Примери за такава лоялност могат да се видят в САЩ, където верни клиенти на Apple татуират логото на компанията по телата си. Същото е при Nokia във Финландия, където потребителите остават лоялни към бранда, защото те обожават дизайна на телефонните слушалки или заради удобното за потребителя меню използвано в телефоните на Nokia.

Лоялността към бранда може да бъде дефинирана като относителна възможност на потребителя да се насочи към друг бранд, в случай че има промяна в характеристиките на продукта, цената или качествата. Докато лоялността към бранда расте, потребителите ще откликват по-малко на конкурентните действия и акции. Лоялните клиенти на бранда остават верни към бранда и са готови да платят по-висока цена за него, и винаги ще го промотират. Компания с лоялни клиенти ще има по-високи продажби, по-малко разходи за маркетинг и реклама, и най-доброто ценообразуване. Това е така защото лоялните клиенти на бранда са по-малко склонни да се насочат към друг бранд, да реагират по-малко на ценови промени и сами промотират бранда възприемайки, че техния бранд има уникална стойност, която не се предлага от конкурентните марки.

Лоялността към бранда се развива винаги след продажбата. За да се развие лоялност към бранда, компанията трябва да познава пазарната ниша, да таргетира потребителите, да осигури лесен достъп до продуктите, да се грижи за удовлетвореността на потребителите (за своята репутация), да прави постоянни иновации в продуктите си и да предлага схеми за тях, за да е сигурно, че клиентите ще купуват отново и отново.

© 2023. All rights reserved. ExtreneSEO.