Маркетинг в социалните мрежи

SMM е неизбежен маркетингов подход в изграждането на успешен бранд. Facebook реклама, интернет реклама, поддръжка на facebook страници са другите имена на SMM мероприятията, които е добре да се провеждат вещо във всяка една фирма с цел нейния просперитет.

Зад него стои идеята за утвърждаване на интернет репутацията ви чрез все по-модерните социални мрежи. Типични за този вид маркетинг са следните характеристики:

 • Висококачествено брандиране ;

 • Път към по-бързото разпознаване на марката от потребителите;

 • Манипулиране на потребителското мнение спрямо продуктите и услугите, които предлагате;

 • Навременно реагиране в случай на криза в брандинг системата ви;

 • Силно емоционално присъствие в интернет средата;

 • Затвърждаване на директната комуникация с постоянните клиенти;

 • Отличен старт за нововъзникнали компании, които действат в широко разпространени и силно конкурентни ниши;

 • Изграждане на цялостна общност за вашия бранд;

 • Изграждане на лоялност към бранда;

 • Поставяне на акцент върху най-добрите от предлаганите от вас продукти или услуги;

 • Повишаване на трафика към сайта ви с тясно таргетиране, ясна конверсия и ROI.

eXtremeSEO е агенция за дигитален маркетинг с изявени специалисти в областта на SMM, които  ще ви помогнат да намерите нови партньори и да привлечете повече потребители в социалните мрежи. В резултат на това, вие и вашият продукт или компания ще повишите репутацията си и ще направите услугите и продуктите си разпознаваеми.
Работата в посока присъствие на вашия бранд в най-популярните социални мрежи днес – Facebook, Google+, Twitter, Youtube и LinkedIn – цели  усъвършенстване на комуникацията с потребителите, а но също така и вземане на обратна връзка от тях, която позволява разширяване на дейността чрез навременно отговаряне на техните нови очаквания или изисквания. По този начин вие ще затвърдите своите позиции както на родния, така и на световния пазар в своята сфера.

Нашите предложения за поддръжка на фирмена / фен страница (поддръжка на facebook страници)

SMM е пътят към убеждаването на един потребител, че не друг, а точно вашият бранд си заслужава повече от останалите, без той да бъде видимо и очевидно поставян в някакви специални условия в сравнение с останалите. Вие ще можете да се докажете от равен старт с конкурентните, а потребителите на свой ред ще са по-близо до вас от всякога!

Доверявайки се на еXtremeSEO, вие избирате надеждната и модерна комуникация с клиентите си, каквато може да е само комуникацията през социалните мрежи. Е, страшно добри сме и в SEO оптимизация, но да не се разсейваме.

Вашите конкуренти със сигурност използват Facebook, за да рекламират (facebook реклама).

Facebook рекламата Ви дава възможност да представите продуктите си на таргетирана аудитория и да съберете количество фенове на Вашата фирмена страница, които остават Ваши завинаги. Все по-често клиентите търсят информация за даден бранд във Facebook, и откривайки я там, я смятат за по-достоверна, значима и ѝ имат доверие.

Цената за провеждане на facebook рекламна кампания за Вас на месечна база се състои от два компонента:

1. Такса за управление – това е таксата, която заплащате на eXtremeSEO за планиране, създаване и управление на вашите кампании.

2. Рекламен бюджет – сумата, която ще вложите в кликове върху рекламата. Тя се избира от Вас, минимумът е 50 лв, максумумът – неограничен.

Нашите предложения за провеждане на рекламни кампании във Facebook (facebook реклама)

 • 150 лв. * включен бюджет за реклама, в + на обявената цена по-горе / отделно
 • реклама на до 3 продукта
 • до 2 вида реклама
 • прецизно таргетиране
 • месечни репорти
 • 150 лв. * включен бюджет за реклама, в + на обявената цена по-горе / отделно
 • реклама на до 6 продукта
 • до 4 вида реклама
 • прецизно таргетиране
 • месечни репорти

 • 150 лв. бюджет за реклама, в + на обявената цена по-горе / отделно
 • реклама на до 8 продукта
 • до 5 вида реклама
 • прецизно таргетиране
 • месечни репорти

Можете да се възползвате и от услугата ни SEO оптимизация на сайт.