Електротехник

Фирмата, с услуги – електротехник, обслужваща клиенти в района на София, изпитваше липса на работа на пазара. За да доведе до повече търсене eXtremeSEO създаде и оптимизира кампания за платено търсене с правилно подбрани ключови думи, агресивно наддаване и уникално рекламно копи, базирано на изводи от проследяване на заявките за търсене в бранша. Традиционно кампаниите протичаха така, че често се изтощаваха рано през деня, преди хората в района да се събудят. eXtremeSEO се възползва от възможността да оптимизира графика на кампаниите, да добави допълнителни ключови думи и да оферира агресивно за конкурентни ключови думи.

SEO Оптимизация:  Променихме ключовите думи / голяма част от семантичното ядро, като се фокусирахме върху по-точни заявки за търсене в допълнение наблегнахме на написването на по-завладяващо и насочено рекламно съдържание за абонати на електроенергия в района на София. С тези промени видяхме 270% подобрение в броя на кликванията, генерирани от PPC рекламите.

Оптимизиране на честотата на кликване:  Работихме върху подобряването на качествения рейтинг с рекламно копи и ключови думи, които по-точно описват намерението и целите на търсещите, в допълнение към насочването към целеви страници, които са с по-висока вероятност за генериране на реализации. С тези промени видяхме 85% подобрение в броя на кликванията, генерирани от PPC рекламите.

Оптимизация на цена на кликване:  Работихме върху агресивното понижаване нацената за клик за първа страница. Работихме и върху намирането на ефективни ключови думи с по-достъпни прогнозни разходи на клик. С тези промени видяхме намаляване на цената на клик с 26,7%.

Оптимизиране на средната позиция:  Чрез подобряване на качествения рейтинг на ключовите думи, свързани с кампанията, чрез подобрена уместност (включително повишаване на честотата на кликване, уместност на ключовите думи към свързаните с тях рекламни групи, подобряване на уместността на целевата страница и оптимизиране на ключовите думи и коригиране на уместността на рекламата текст) успяхме да подобрим средната позиция на рекламите, като по този начин увеличихме кликванията и реализациите на клиента.

© 2023. All rights reserved. ExtreneSEO.