Позициониране на бранд – определение и концепция

Брандовото позициониране се отнася към ‘причината целевият потребител’ да купи вашия бранд пред този на другите. То осигурява, всяка дейност на бранда да има обща цел; ръководена, насочвана и доставена от ползите/причините брандът да бъде закупен; и тя се фокусира във всички възможни точки на контакт с потребителя.

Позиционирането на бранда, като часст от цялостния бранд мениджмънт процес, трябва да осигури:

 • Дали е уникален/отличаващ се от този на конкуренцията?
 • Дали е значим и стимулиращ пазарната ниша?
 • Дали е подходящ за всички основни географски пазари и бизнеси?
 • Дали предлагането е обезпечено с уникални, подходящи и оригинални продукти?
 • Дали е устойчив – може ли да бъде доставян по всяко време до всички точки на контакт с потребителя?
 • Дали е полезен за компанията да постигне своите финансови цели?
 • Дали е способен да подпомага и стимулира компанията?

С цел да се създаде отличително място на пазара, пазарната ниша трябва да бъде внимателно подбрана и да се създаде качествено различно предимство в съзнанието на потребителя. Бранд позиционирането е посредник чрез който организацията може да обрисува своите потребители, това което иска да постигне за тях и какво иска да значи за тях. То оформя възгледите и мненията на потребителите.

Позиционирането на бранда може да бъде определено като дейност по създаване на оферта за бранда, по такъв начин, че да заеме отличително място и да придаде стойност в съзнанието на целевия потребител. Например – Kotak Mahindra се позиционира в съзнанието на потребителя като едно цяло – “Kotak ” които могат да осигурят персонализирано решение на едно гише за всичките си финансови услуги. То има намерение за топ услуга, внезапно повикване в съзнанието. То възнамерява да остане с изявлението „ Мисли Инвестиционно, Мисли Котак”. Позиционирането, което избираш за бранда, ще бъде повлияно от конкурентната позиция, която искате да приемете.

Позиционирането на бранда включва откриването и определянето на точки на прилика и разлика, за да се установи подходяща идентичност на бранда и да се създаде точен негов имидж и репутация. Позиционирането на бранда е ключът на маркетинговата стратегия. Силното позициониране насочва маркетинговата стратегия като обяснява подробностите за марката, уникалността на бранда и приликата с конкурентни марки, както и причините за закупуването и използването на този конкретен бранд. Позиционирането е основата за развитие и повишение на необходимото познание и възприятия за клиентите. То е единствената характеристика, която отделя вашата услуга от тази на конкурентите. Например – Kingfisher стои за младостта и вълнението. То представлява бранда в пълното му измерение.

Има няколко различни грешки, които се допускат при позиционирането:

 1. Под-позициониране – това е сценарий, при който клиентите имат замъглена и неясна представа за бранда.
 2. Пре-позициониране – това е сценарий, при който имат прекалено ограничено усещане за бранда.
 3. Объркващо позициониране – това е сценарий, при който потребителите имат сгрешено мнение за марката.
 4. Двойно позициониране – това е сценарий, при който потребителите не приемат претенциите на една марка.

© 2023. All rights reserved. ExtreneSEO.