Проверка и селекция на ключови думи и конкурентни сайтове

Селекцията на думи, ключови за маркетинг часта към даден уебсайт е основна за успеха на самия сайт и / или SEO sоптимизацията на сайта.

Чрез задълбочена проверка и методика за анализ, приложени към селекцията на ключовите думи, се достига винаги до тези думи, които се срещат най-често в търсачките, по-слабо конкурентни са и водят към успеха, който търсите.

Издирването и проверката на ключовите думи се прави чрез Google инструментариум, който показва в детайли: предпочитани, използвани и често срещани думи и фрази от хората използващи самата Google търсачка. Заедно с това, в анализа на думите за всяка отделна стратегия включваме и нашето собствено проучване, което се базира на изградена собствена методика. Така като клиенти, вие получавате възможност за широк обхват и ясен поглед в конкурентните кампании и какво реално се случва в безкрая от търсения в мрежата.

В началото на всеки изследователски подход към думи ключови за вашата кампания, стои насоката, която ще получим от вас. В този смисъл обичаме числото 5 и го използваме като основа. Имаме нужда от 5 ключови думи, които характеризират продуктовата ниша или тема на Вашия сайт. Следва неизбежната проверка на тези думи и количественото им увеличение в стартовия списък. Заедно с още подробности за честотата на търсене на тези думи в търсачката на Google.

Следващата стъпка е да обновим първоначалните 5 ключови думи, с нови такива, които вече отговарят най-пълноценно във вашата маркетинг ниша. Всяка една от тези 5 ключови думи преминава през проверка и анализ на първите 30 сайта, които стоят в редицата с резултати на Google.

Аналитичният подход продължава, като се преглежда всеки един от показаните сайтове, който съдържа една от избраните 5 ключови думи. Важните данни и елементи от тези сайтове се описват в добавен списък, за оптимален поглед в ситуацията.

Какво извличаме чрез Селекцията на ключови думи и конкурентни сайтове за Вас

  • Изрядно подредена листа с най-търсените думи, които отключват вашата ниша и месечна честота на тяхното използване в търсачката на Google;

  • ТОП 5 думи най-подходящи за вашата стратегия, които влизат в конкурентен списък с първите 30 сайта показващи се в Google при търсене на същите тези думи;

  • Проучване си изследователски пропорции и изваждане на съответните данни от тези 30 конкурентни сайта показани от Google конкретно за Вашите 5 ключови думи;

В обобщен вариант, вие получавате подробен анализ на ключовите думи характерни за нишата, в която се позиционирате; думи срещащи се и в конкурентните 30 сайта. Анализ, който не е малък като обем (поне 10 страници) и включва освен писмено изложение; таблици, графики и статистики; пояснения, бележки и всичко необходимо, от което Вашата маркетинг кампания и оптимизация на сайт ще се нуждаят. Това с анализа на кл. думи е и верния старт на една SEO кампания наравно с ОнСайт оптимизацията.

За всеки от сайтовете, показани на първа страница за ТОП 5 думите от Вашата ниша биват извадени и описани:
текстове от TITLE TAG, H1, H2 и Meta Description
броят входящи линкове, видими с Google оператора LINK

© 2023. All rights reserved. ExtreneSEO.