Регистрация в каталози и директории

Важна част от SEO оптимизацията е регистрацията на сайта в различни Интернет ресурси. Регистрацията в търсачките може би се оказва просто действие, дори и за новаците, но не трябва да се забравя, че не ползването на професионалисти в тази задача може да ви лиши от съществени ползи. Регистрацията в каталози, проведена от умела ръка може да стане мощен инструмент за SEO оптимизация на сайт, а в неумела – може просто да доведе до бан на сайта (наказание на сайта).

Обичайно регистрацията в търсачките е първо действие, което трябва да се направи за оптимизация. По-точно, ние съобщаваме на робота на търсачката за създаването на новия ресурс и ускоряваме индексацията му. Например, ако търсачката сама ще „хване“ даден сайт след месец, то влагането на сайта в каталога ѝ може да ускори процеса по индексиране.

Значително по-сложна е регистрацията в каталозите (въпреки, че това на пръв поглед изглежда просто и лесно). Каталозите и директориите са специални сайтове, в които са събрани връзки, обединени по теми. В повечето случаи регистрацията е безплатна – каталозите са заинтересовани от приток на потребители. Най – предпочитаната регистрация на сайта в каталози е по ръчния способ, т.е. регистратора е длъжен ръчно да отвори всеки каталог и да проведе всички действия . Има и автоматични и полуавтоматични регистрации – тези методи могат да доведат до пропадане в позициите на сайта, тъй като много от търсачките не ги одобряват. Ние правим само ръчна регистрация в каталози и директории.

И така регистрацията в търсачките и каталозите облекчава намирането на сайта от роботите на търсачките (а следователно и индексацията на сайта) и създава достатъчен обем връзки към сайта, а така увеличава притока на посетители.

Обадете ни се за качествена регистрация на сайта ви.

ExtremSEOАдрес
бул. Ал. Малинов 33, партер
Нашата локацияКъде да ни намерите?
Последвайте ниSocial links
ExtremeSEOАдрес:
бул. Ал. Малинов 33, партер
Нашата локацияКъде да ди намерите?
Последвайте ниSocial links
.