Стратегия за SEO оптимизация

Изработка на стратегия за успешен Интернет проект, за популяризация на сайт и SEO оптимизация за търсачки

Нашият опит позволява да изработим ефективна стратегия за развитие на Интернет проект, проект от различно направление и с различна сложност и да намерим такъв път за развитие, който да подхожда именно на вашата компания.

Ние eXtremeSEO отговаряме на важни въпроси:

  • Как да се избегнат грешките при старта на SEO оптимизацията?

  • Как да се разбият по приоритети задачите за разрешаване пред вашата компания?

  • Как правилно да настроите процесите на вашата компания, за да съответстват те на стратегията ви за Интернет присъствие?

  • Как да оптимизирате бюджета си за SEO оптимизация на сайт?

  • Как да минимизирате разходите си за Интернет присъствие?

Нашите специалисти ще анализират спецификата на вашия бизнес и ще помогнат за избор на най-подходящия метод за оптимизациия на сайта. Тези методи ще бъдат съгласувани по време и логически и ще помогнат да се достигнат поставените цели – повишение на продажбите, лоялност на аудиторията, познаваемост на бранда и т.н.

Какво правим ние?

В началото определяме структурата на изучавания пазар. Особено внимание отделяме на конкурентната среда: изясняваме какви сайтове ни се явяват конкурентни брандове, класифицираме ги и ги описваме, виждаме по какъв начин те са постигнали позиционирането си и успеха си в търсачките.

В своята работа ние следваме чуждестранен опит, провеждаме анализ на чуждестранните пазари и аналогични видове бизнес в други страни. Българският пазар по правило изостава от западния с няколко години и дадената информация позволява да се предвиди развитието на сегмента в България.

След събирането на предварителна информация ние пристъпваме към разработката на стратегия за развитие на бизнеса на поръчителя в Интернет. В нея влизат:

  • Препоръка по позициониране на проекта и избор на целева аудитория;

  • Препоръки по дизайна и подобряване на юзабилити на сайта (ако се налага);

  • Разработка на общ план за SEO оптимизация на сайта.

В резултат от работата се оформя документ, съдържащ ключови идеи за Интернет стратегия, извод от изследванията, а също така и предложения по позициониране и уточнение на целевата аудитория.

ExtremSEOАдрес
бул. Ал. Малинов 33, партер
Нашата локацияКъде да ни намерите?
Последвайте ниSocial links
ExtremeSEOАдрес:
бул. Ал. Малинов 33, партер
Нашата локацияКъде да ди намерите?
Последвайте ниSocial links
.