HomeCategory

Формиране и изпълнение на интегрирана дигитална комуникационна стратегия - eXtremeSEO

Интегрирана дигитална маркетинг и комуникационна стратегия – формиране и изпълнение

Продължаващото преминаване към дигитална маркетингова комуникация промени в последните години начина, по който вашата аудитория намира споделя и обсъжда на информация. Сега онлайн потребителите ви започнаха (аудиторията) да споделят, оценяват и обсъждат съдържание и/или просто го консумират. Ето защо организациите са принудени да въведат ефективна комуникационна стратегия, за да извадят максимални ползи от дигиталните платформи, които отварят нови модели...

© 2023. All rights reserved. ExtreneSEO.