SEO оптимизация за … начинаещи

Съвременната американска култура има една много особена характеристика, свързана с рационализацията и максималното опростяване на най-различни теми, които засягат развитието на обществото им. В този смисъл, те издават наръчници за щяло и нещяло, и дори ги кръщават „Наръчник за … dummies“ – нека го преведем като „глупчовци“, за да не обиждаме големия брой хора зад Океана, които осигуряват тираж на такъв вид информация. Затова не трябва да се чудим, ако видим наименование свързано със SEO оптимизация – нека го кажем – за начинаещи.

Нека се опитаме да си представим как тогава започва един такъв наръчник: SEO е абревиатура от „оптимизация на уеб сайтове.“ Едва ли в такъв наръчник ще използват думата абревиатура, но … Това е процес на получаване на трафик от „свободното“, „органично“, „отнасящо се“ и „естествени“ резултати от търсене в търсачките. Това обяснение може да накара всеки SEO специалист да се засмее шумно, но може би ще приеме, че за начинаещия потребител, то върши работа. Ако в разяснение на понятието се добавят и имената на основните търсачки Гугъл, Яху или Бинг, то в начинаещият може би ще светне лампичката, която да го накара да кима убедително с глава.

Ще се позволим да излезем от шеговития тон, за може понятието SEO оптимизация да придобие уместност и сериозност на фона на това, което то представлява за най-различни компании, стартап компании, за уеб-сайтове, за фирми предлагащи услуги, които биха искали да попадат на челните страници на въпросните търсачки, за да могат да имат най-добра видимост пред своите клиенти и потенциални потребители. Реално, обучението в SEO оптимизация е напълно реален сектор в съвременния онлайн маркетинг, защото с качествено SEO може с малко средства да постигне изключително добър резултат, който да се изрази във финансови измерения. Това не е за пренебрегване, както и наръчниците и книгите, PDF документите онлайн, които ясно задават първите стъпки за начинаещи в SEO оптимизацията.

ExtremSEOАдрес
бул. Ал. Малинов 33, партер
Нашата локацияКъде да ни намерите?
Последвайте ниSocial links
ExtremeSEOАдрес:
бул. Ал. Малинов 33, партер
Нашата локацияКъде да ди намерите?
Последвайте ниSocial links
.