HomeTag

бранд позициониране - eXtremeSEO

Качества на бранда

Качествата на бранда описват бранд характеристиките на компанията. Те обозначават основния характер на бранда. Качествата на бранда са пакет от функции, които подчертават физическите и персонални аспекти на марката. Те се развиват чрез образи, действия или предположения. Те помагат в създаването на идентичността на бранда. Силен бранд трябва да притежава следните характеристики: Уместност – един...

© 2023. All rights reserved. ExtreneSEO.