HomeTag

бранд позициониране

Качества на бранда

Качествата на бранда описват бранд характеристиките на компанията. Те обозначават основния характер на бранда. Качествата на бранда са пакет от функции, които подчертават физическите и персонални аспекти на марката. Те се развиват чрез образи, действия или предположения. Те помагат в създаването на идентичността на бранда. Силен бранд трябва да притежава следните характеристики: Уместност – един...

ExtremSEOАдрес
бул. Ал. Малинов 33, партер
Нашата локацияКъде да ни намерите?
Последвайте ниSocial links
ExtremeSEOАдрес:
бул. Ал. Малинов 33, партер
Нашата локацияКъде да ди намерите?
Последвайте ниSocial links
.