HomeTag

Качества на бранда

Качества на бранда

Качествата на бранда описват бранд характеристиките на компанията. Те обозначават основния характер на бранда. Качествата на бранда са пакет от функции, които подчертават физическите и персонални аспекти на марката. Те се развиват чрез образи, действия или предположения. Те помагат в създаването на идентичността на бранда. Силен бранд трябва да притежава следните характеристики: Уместност – един...

ExtremSEOАдрес
бул. Ал. Малинов 33, партер
Нашата локацияКъде да ни намерите?
Последвайте ниSocial links
ExtremeSEOАдрес:
бул. Ал. Малинов 33, партер
Нашата локацияКъде да ди намерите?
Последвайте ниSocial links
.