HomeTag

лоялност към бранда

Лоялност към бранда

Лоялността към бранда е сценарии, в който потребителят се страхува да купи и консумира продукт на друг бранд, в който той няма доверие. Тя се измерва с методи като писмена или устна гласност, повтарящи се продажби, ценова чувствителност, обвързаност, доверие в бранда, удовлетвореност на клиента и т.н. Лоялността към бранда е степента до която потребителят...

ExtremSEOАдрес
бул. Ал. Малинов 33, партер
Нашата локацияКъде да ни намерите?
Последвайте ниSocial links
ExtremeSEOАдрес:
бул. Ал. Малинов 33, партер
Нашата локацияКъде да ди намерите?
Последвайте ниSocial links
.