HomeTag

Формиране и изпълнение на интегрирана дигитална комуникационна стратегия

Интегрирана дигитална маркетинг и комуникационна стратегия – формиране и изпълнение

Продължаващото преминаване към дигитална маркетингова комуникация промени в последните години начина, по който вашата аудитория намира споделя и обсъжда на информация. Сега онлайн потребителите ви започнаха (аудиторията) да споделят, оценяват и обсъждат съдържание и/или просто го консумират. Ето защо организациите са принудени да въведат ефективна комуникационна стратегия, за да извадят максимални ползи от дигиталните платформи, които отварят нови модели...

ExtremSEOАдрес
бул. Ал. Малинов 33, партер
Нашата локацияКъде да ни намерите?
Последвайте ниSocial links
ExtremeSEOАдрес:
бул. Ал. Малинов 33, партер
Нашата локацияКъде да ди намерите?
Последвайте ниSocial links
.